Är detta seriöst? – en studie av anhöriginvandring till Sverige

Annika Rosén

251 SEK

SKU: 978-91-89604-47-6 Category:

Description

Invandring på grund av familjeskäl, anhöriginvandring är den vanligaste
anledningen till att människor invandrar till Sverige. Hur går det då
till när ärenden om anhöriginvandring handläggs av Migrationsverket?
Föreliggande avhandling förhåller sig till hur begreppet seriöst
förhållande konstrueras och hanteras av lagstiftaren, rättstillämparen
och av de sökande, hur handläggarna utreder och skriver om klienternas
förhållanden, hur handläggarna konstruerar parterna i förhållandet
och om vilka normativa föreställningar som framträder hos såväl
rättstillämparen som hos de sökande. Vidare belyses i avhandlingen
hur de sökandes och deras referentpersoners kännetecken påverkar
handläggningen och beslutsutfallet.

Genom att bland annat studera och analysera dossiéer från
Migrationsverkets söker författaren svar på dessa frågor.

Annika Rosén är socionom och Jur. kand. Detta är hennes doktorsavhandlingi socialt arbete.

Additional information

Weight 494 g
Dimensions 17 x 148 x 210 mm
Språk

Swedish

Sidantal

288

Publikationsår

2010

Bandtyp

Halvklotband

ISBN

978-91-89604-47-6

ISSN

1650-3872

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Är detta seriöst? – en studie av anhöriginvandring till Sverige”

Your email address will not be published. Required fields are marked *