Mångfaldens marknad och arbetets villkor

Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten

Annette Thörnquist

118 SEK

SKU: 978-91-87521-01-0 Category:

Description

Mångfald, valfrihet och konkurrens är nyckelord i den pågående omvandlingen inom välfärdssektorn. Konkurrensens konsekvenser är också en het fråga, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Följderna för personalen figurerar dock sällan i debatten. I den här studien diskuteras hur konkurrensutsättningen av hemtjänsten genom kundval (LOV) påverkar arbetets villkor. Undersökningen är baserad på erfarenheter från främst Uppsala, Linköping och Örebro. Analysen relaterar till forskning om kvasimarknad, flexibilitet, rationalitet, ”precarious employment” och intersektionalitet. Resultaten visar bland annat att kundvalsmodellen, liksom systemet för ersättning till utförarna, medför strukturellt inbyggda risker för osäkra anställningar, låg bemanning och arbetsmiljöproblem. Från kommunernas sida betonas dock att anställnings- och arbetsförhållanden principiellt sett är en fråga mellan arbetsmarknadens parter. Studien visar också att många små aktörer på denna kvasimarknad saknar kollektivavtal och i vissa fall konkurrerar med låga löner och usla arbetsvillkor. Bland annat används deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram som billig arbetskraft. I många fall drabbas arbetare med utländsk bakgrund, eftersom utförarna ofta använder språk, kultur och etnicitet som konkurrensfördel.

Annette Thörnquist är docent i historia och arbetslivsforskare. Hon har under senare år varit knuten som forskare till de ekonomisk-historiska institutionerna vid Uppsala och Stockholms universitet samt till ISV/REMESO vid Linköpings universitet.

Additional information

Dimensions 165 x 242 mm
Språk

Svenska

Sidantal

98

Publikationsår

2013

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-87521-01-0

ISSN

1404-8426

Volym

2013:2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mångfaldens marknad och arbetets villkor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *